Jakie dokumenty są potrzebne do zatrudnienia osób z Ukrainy?

Jakie dokumenty są potrzebne do zatrudnienia osób z Ukrainy?

Jakie dokumenty są potrzebne do zatrudnienia osób z Ukrainy? Faktem jest, że z roku na rok w naszym kraju pracuje coraz więcej Ukraińców. Jak dopełnić wszelkich formalności w tej kwestii? Jakie dokumenty należy przynieść do urzędu pracy? Kiedy zgłosić się do urzędu wojewódzkiego? Uzyskaj wszystkie ważne informacje.

Jakie dokumenty należy złożyć w Urzędzie Pracy?

Jeśli chcesz zatrudnić w swojej firmie pracownika np. z Ukrainy, musisz wybrać tylko takie osoby, które posiadają między innymi dokumenty umożliwiające im legalny pobyt w Polsce. To nie wszystko. Konieczne jest również zapewnienie tym osobom możliwości legalnego wykonywania ich misji w naszym kraju. W niektórych przypadkach trzeba udać się do Urzędu Pracy i złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy konkretnemu cudzoziemcowi.

Kiedy to się stało? Jeśli nie zamierzasz zatrudniać pracowników do prac sezonowych (wymagane jest specjalne zezwolenie). Również ta opcja jest skuteczna, jeśli dana osoba pracowała w Polsce (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) dłużej niż 180 dni. Ale to nie wszystko. Warto zaznaczyć, że taką deklarację możesz złożyć, gdy chcesz zatrudnić pracowników na okres do 180 dni (kolejny rok). Należy zaznaczyć, że przepisy te dotyczą osób z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Na przykład, jeśli zamierzasz kogoś zatrudnić (nie do pracy sezonowej) na trzy miesiące, to musisz udać się do urzędu pracy.

Alternatywnie możesz złożyć oświadczenie, o którym już wspomnieliśmy, listownie lub drogą elektroniczną. Jakie dokumenty są tutaj potrzebne? Do oświadczenia należy dołączyć dowód osobisty (ewentualnie inny ważny dowód osobisty), potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie oświadczenia (dziś 30 zł), oświadczenie o niekaralności oraz kopie wszystkich dokumentów, np. osoba legalnie przebywa w Polsce.

Jeśli uda Ci się złożyć wszystkie te dokumenty, to musisz poczekać na oficjalną decyzję. Po wpisaniu oświadczenia do ewidencji poszczególni pracownicy z Ukrainy https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/ będą mogli podjąć zatrudnienie w naszym kraju (Twojej firmie). W tym momencie na pewno zastanawiasz się, jak długo potrwają formalności. Co do zasady rejestracja odbywa się w ciągu siedmiu dni roboczych (od momentu złożenia oświadczenia). Czasami jednak okres ten jest kilkakrotnie przedłużany. Zwłaszcza, gdy funkcjonariusz zauważy lukę w dokumencie lub nieprawidłowe wypełnienie itp.

Jakich jeszcze formalności muszą dopełnić pracodawcy?

Jakie dokumenty są potrzebne do zatrudnienia osób z Ukrainy?
Jakie dokumenty są potrzebne do zatrudnienia osób z Ukrainy?

Niestety na tym formalności się nie kończą, jeśli zostało już wpisane do rejestru. Pracodawca jest obowiązany przekazać cudzoziemcowi oryginał formularza oświadczenia. Twoi pracownicy powinni potwierdzić, że wszystko jest w porządku (z dokumentacją) i mogą przystąpić do wykonywania określonych zadań w naszym kraju. Ale to nie wszystko.

Pracodawca musi również podpisać umowę (w obu językach). Może przybierać różne formy. Oznacza to, że masz możliwość nie tylko zatrudniania pracowników na umowy zlecenie, ale także coraz częściej rozważane umowy o pracę. Na przykład, jeśli osoba z Ukrainy (lub innego kraju, którego dotyczą te przepisy) rozpoczyna oddelegowanie, należy o tym poinformować Urząd Pracy. Ta sama procedura ma miejsce również wtedy, gdy dana osoba kończy swoje obowiązki w określonej firmie. O czym jeszcze nie można zapomnieć? W ciągu siedmiu dni pracownik musi zgłosić się do ZUS.

Kiedy zgłosić się do urzędu wojewódzkiego?

Planujesz zatrudnić pracownika np. z Ukrainy na dłużej niż pół roku? W takim przypadku należy udać się do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Procedura jest trochę inna. W takim przypadku należy ubiegać się o zezwolenie na pracę typu A.

Jakie dokumenty zabrać ze sobą na wizytę w urzędzie wojewódzkim? Chodzi m.in. o stwierdzenie niekaralności pracodawcy. Należy również mieć przy sobie kopię paszportu i wizy cudzoziemca. Należy również okazać dowód osobisty oraz oryginał umowy o pracę (lub dokument cywilnoprawny). Formularz IMIR jest również obowiązkowy. Dokumenty te potwierdzają, że pracodawcy do tej pory sumiennie odprowadzali składki na ubezpieczenia społeczne.

W niektórych przypadkach musisz również dostarczyć oryginał pisma od starosty, np. jeśli nie możesz znaleźć pracowników na swoim lokalnym rynku (na szczęście jest to wymagane tylko w niektórych przypadkach). Warto zaznaczyć, że dopełnienie tych formalności trwa dłużej. Może minąć nawet pół roku kalendarzowego, zanim wszystko się wydarzy. Dlatego warto zająć się tym tematem jak najwcześniej. Jeśli masz wątpliwości, jak to zrobić, najlepiej jest współpracować z profesjonalną agencją pracy.

Author: any12